Stránky o příjmení Česák - http://www.cesakovi.cz
Stránky o příjmení Česák - http://www.cesakovi.cz
ÚVOD svislý oddělovač  PŮVOD PŘÍJMENÍ svislý oddělovač  VÝSKYT PŘÍJMENÍ svislý oddělovač  RODOKMEN svislý oddělovač  ZAJÍMAVOSTI svislý oddělovač  O AUTORECH svislý oddělovač  PRAMENY svislý oddělovač  DALŠÍ PŘÍJMENÍ svislý oddělovač  ODKAZY svislý oddělovač  DOPLŇKY
Prameny
Archivy, publikace, internet...

Zde uvádím jen „neživé“ prameny, nemálo informací jsem však získal i od členů rodu a dalších lidí, kteří jsou uvedeni v sekci O autorech.
(pn)

KONTAKT NA NÁS:
cesakovi@cesakovi.cz

„Historik je dozadu obrácený prorok.“
(Karl Wilgelm Friedrich Schlegel)

Archivy:
Státní okresní archiv Hradec Králové
Státní okresní archiv Hradec Králové, depozitář Třesovice
SOA Zámrsk
Publikace:
MOLDANOVÁ, D. Naše příjmení. Praha : Mladá fronta, 1983.
ČESÁK, Josef a ČESÁK, Jaroslav: Sága rodu Česáků. Hradec Králové, 1986. Rodinná kronika.
(můžete si prohlédnout internetovou verzi této kroniky)
Soupis poddaných podle víry z roku 1651, Hradecko-Bydžovsko (4 svazky). Praha : SÚA Praha, 2000.
Internet:
Četnost příjmení (podle centrálního registru obyvatelstva)
Další zdroje:
vzpomínky a rodinné archivy autorů a spolupracovníků

Občanské sdružení pro hiporehabilitaci Bydžovská Lhotka