Stránky o příjmení Česák - http://www.cesakovi.cz
Stránky o příjmení Česák - http://www.cesakovi.cz
ÚVOD svislý oddělovač  PŮVOD PŘÍJMENÍ svislý oddělovač  VÝSKYT PŘÍJMENÍ svislý oddělovač  RODOKMEN svislý oddělovač  ZAJÍMAVOSTI svislý oddělovač  O AUTORECH svislý oddělovač  PRAMENY svislý oddělovač  DALŠÍ PŘÍJMENÍ svislý oddělovač  ODKAZY svislý oddělovač  DOPLŇKY
Původ příjmení
Jak vzniklo příjmení Česák


KONTAKT NA NÁS:
cesakovi@cesakovi.cz

„Nejlepší učebna života je minulost života předků.“


Jak vzniklo příjmení Česák? Existuje několik variant, založených zatím pouze na úvahách. Ke zmiňovaným úvahám o původu příjmení nám mohou pomoci i informace o tom, ve kterých lokalitách Česákové žili a žijí.

Podle Jungmanna je jméno Česák odvozeno od trhání ovoce, chmele. Ve staročeštině mělo sloveso česat i význam drbat, hudrovat, hubovat. Slovem „Česák“ se mohl označovat i zavšivený člověk.

Tzv. česáci byli i při zpracování látek.

Podle jedné z variant by příjmení Česák mohlo pocházet z Polska. V královéhradecké pevnosti byli vězněni Poláci zajatí při 3. dělení Polska v 18. století. V Polsku se vyskytuje jméno Czesak (od křestního jména Czeslaw). Jelikož ale nejstarší dosud objevený Česák v Hradci Králové žil už v roce 1651, není tato varianta příliš pravděpodobná.

Na Novobydžovsku zase prý většina Česáků pochází z jistého Maďara jménem Czuzi, který přijel do Humburk v roce 1711 a jehož potomek si nechal změnit své (v české transkripci poněkud hanlivé) jméno na „Česák“.