Stránky o příjmení Česák - http://www.cesakovi.cz
Stránky o příjmení Česák - http://www.cesakovi.cz
ÚVOD svislý oddělovač  PŮVOD PŘÍJMENÍ svislý oddělovač  VÝSKYT PŘÍJMENÍ svislý oddělovač  RODOKMEN svislý oddělovač  ZAJÍMAVOSTI svislý oddělovač  O AUTORECH svislý oddělovač  PRAMENY svislý oddělovač  DALŠÍ PŘÍJMENÍ svislý oddělovač  ODKAZY svislý oddělovač  DOPLŇKY
Zajímavosti
Kronika, zajímaví příbuzní...

KONTAKT NA NÁS:
cesakovi@cesakovi.cz

„Ochuzený ten, kdo nezná své rodiče, ochuzenější ten, kdo nezná své prarodiče.“
Zajímavosti od pana Jaroslava Česáka z Červeného dvora v Hradci Králové

Autor příspěvku: Jaroslav Česák
Upravil a doplnil: Petr Novák
Datum zveřejnění: 30.10.2003

Jeden Česák původem z Bydžovské Lhotky má za ženu Němcovou z Bydžova, její předek byl bratr manžela spisovatelky Boženy Němcové.
Hradecký řezník Josef Česák se přiženil do rodiny Ignáta Herrmanna, který česákovské příběhy uváděl ve svých povídkách (zmínka např. v knize Černá vůně, vydalo nakladatelství Kruh v Hradci Králové 1974, str. 106)
Nějaký Česák má také pamětní desku v Sověticích (u Sadové) jako národní buditel, jiný z téhož rodu má ulici v Nedělištích.
Česákova ulice byla kdysi také v Praze. Tento Česák, křestním jménem Josef (1904 - 1941), byl členem KSČ, za nacistické okupace působil v odboji jako radiotelegrafista ústřední ilegální vysílačky KSČ v Čechách, odkud byly předávány zprávy tehdejšímu zahraničnímu vedení KSČ v Moskvě. Zahynul v koncentračním táboře Mauthausen. Ulice po něm byla pojmenována v roce 1978.
Mezi ideologicky smýšlející nositele příjmení Česák patřil kromě výše zmíněného komunitsty i fašista, křestním jménem též Josef. Narodil se 20.10.1903 v Zábědově u N. Bydžova, byl učitelem v Chlumci nad Cidlinou a za války kolaboroval s gestapem. Popraven byl v Hradci Králové 4.nebo 5.1.1946 za retribuční trestné činy §§ 1; 3; 5; 11.